Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Aktualności

news

Zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego zawiadamia, że w postępowaniu zapytania ofertowego nr 14/PIPRiL/FPZZiPZ/2019 o udzielenie zamówienia na Przeprowadzenie kampanii internetowej „Polskie produkty zbożowe gwarancją jakości i smaku” została wybrana oferta

news

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

Rada i Zarząd Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego zapraszają członków Izby na spotkanie z okazji dwóch wydarzeń: Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPRiL, na którym zostanie uaktualniony statut PIPRiL Uroczystych obchodów 15-lecia istnienia Izby

Targi

Piętnaście lat minęło

Piętnaście lat minęło

To była zwykła grudniowa środa. Ani pogoda, zdecydowanie jesienna, ani inne czynniki nie były powodem do radości. Z wyjątkiem jednego – uroczystych obchodów 15-lecia istnienia Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Chciałoby się rzec „piętnaście lat minęło, jak jeden dzień”.