Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Aktualności

news

Zaproszenie na szkolenie dla KGW

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do wzięcia udziału w szkoleniu w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Celem tego szkolenia jest podniesienie wiedzy i świadomości wśród uczestników nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów oraz zachęcenie do uczestniczenia w krajowym i międzynarodowym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych.

news

Walne Zgromadzenie Członków PIPRiL

Zawiadamiamy, że 12.06. br. odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Prosimy o potwierdzenie obecności lub przysłanie pełnomocnictwa.

Targi

news

Zapytanie ofertowe

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego informuje o przygotowaniu Zapytań ofertowych dotyczących realizowanych kampanii:
news

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Polska Izba produktu Regionalnego i Lokalnego zawiadamia że w odpowiedzi na zapytania ofertowe zostały wybrane następujące oferty...