Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Aktualności

Z głębokim żalem żegnamy dra Grzegorza Russaka

Z głębokim żalem żegnamy dra Grzegorza Russaka

Znakomitego znawcę kuchni regionalnej i myśliwskiej, autora wielu książek i publikacji, współtwórcę Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, pierwszego prezesa Izby i przewodniczącego Rady Izby do 2010 r. Był także współtwórcą pierwszego krajowego systemu jakości żywności „Jakość Tradycja”.

ś.p. Stanisław Mądry

ś.p. Stanisław Mądry

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 29 września 2018 roku zmarł ś.p. Stanisław Mądry członek założyciel Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, laureat wielu prestiżowych nagród za swoje regionalne wyroby, w tym kilku statuetek „Perła” w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”...

Targi

news

Z życia Izby

Prezentujemy ciekawe informacje dotyczące targów i imprez, w których braliśmy udział...