Facebook twitter
produkty regionalne produkty tradycyjne izba produktu regionalnego i lokalnego nasze kulinarne dziedzictwo

Aktualności

news

Rozwój współpracy sieciowej związanej z produkcją bezpiecznej żywności w ramach klastra”

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie oraz Fundacją Nauka i Edukacja dla Agrobiznesu w Warszawie realizuje operację pt. Rozwój współpracy sieciowej związanej z produkcją bezpiecznej żywności w ramach klastra.

Targi

Imprezy w drugim półroczu 2018

Imprezy w drugim półroczu 2018

W drugim półroczu 2018 roku odbędzie się kilka atrakcyjnych imprez, na których członkowie PIPRiL będą mogli zaprezentować i sprzedawać swoje produkty. Jak zwykle też będziemy przekazywać członkom Izby i firmom wytwarzającym rodukty ze znakiem „Jakość Tradycja” informacje o imprezach, których PIPRiL nie organizuje, ale je rekomenduje.